2023-2024 ADHA Committees

Executive Committee

Becky Smith, CRDH, EdD, FADHA, Chair

Erin Haley-Hitz, RDH, BSDH, MS, FADHA, MAADH

Lancette VanGuilder, BS, RDH, PHEDH, CEAS, FADHA

Chante Miller, CRDH, CLSSGB, MBA

Valoree Althoff, MHA, BSDH, CPP-T PRP, FADHA

Dawn Ann Dean, RDH, MSDH, CTTS, FADHA

Finance Committee

Becky Smith, CRDH, EdD, FADHA, Chair 

Erin Haley-Hitz, RDH, BSDH, MS, FADHA, MAADH

Chante Miller, CRDH, CLSSGB, MBA

Lancette VanGuilder, BS, RDH, PHEDH, EAS, FADHA* 

Renee Spencer, RDH, FADHA 

Carissa Regnerus, RDH, MA, FADHA 

Cara Reck, BS, RDH, LAP, FADHA 

*non-voting member

ADHA Board Governance Manual Committee

Lancette VanGuilder, BS, RDH, PHEDH, EAS, FADHAChair

Carolynn B. Wahl, BSDH, PHDHP, FADHA

Claire Vann, RDH, BSDH, MS, FADHA

Christina Emmert, RDH, PRP, FADHA

Joanna Allaire, RDH, BSDH, MDH, FADHA

Committee on Minutes Review

Pamela Larrabee, RDH, BAS, MAChair

Carmen Negrón-Dupee, BSFCS, RDH

Jerelyn Smith, RDH, FADHA

Joanna Allaire, RDH, BSDH, MDH, FADHA

Committee on Policy & Bylaws

Emilie Ellis, RDH, BSDH – Chair  

Carolyn D. Roberton, BSDH, RDH – Vice Chair 

Lisa LaSpina, DHSc, RDH

Laura Vanderwerf, RDH 

Beryl Sue Kassoff-Correia, CRDH, BS 

Valoree Althoff, MHA, BSDH, CPP-T PRP, FADHA Speaker of the House 

Carissa Regnerus, RDH, MA, FADHABoard Advisor

Committee on National Boards

Tami J. Grzesikowski, RDH, MEd – Chair 

Han Na Jang, RDH, MSDH 

Harold Henson, RDH, PhD, FADHA 

Christy J. Smith, RDH, BSDH, MAL 

Alexis Troy, RDH, BS – Student Member 

Awards Committee

Tia Meyer, RDHChair 

Gina Sharps, MPH, RDH – Vice Chair 

Daiphin Bober, RDH, BS 

Cynthia Vigil, RDH, BS 

Jane Crocker, RDH, FADHA 

Claire Vann, RDH, BSDH, MS, FADHA – Board Advisor