2022-2023 ADHA Committees

Executive Committee

Becky Smith, CRDH, EdD, FADHA, Chair

Erin Haley-Hitz, RDH, BSDH, MS, FADHA, MAADH

Lancette VanGuilder, BS, RDH, PHEDH, CEAS, FADHA

Chante Miller, CRDH, CLSSGB, MBA

Valoree Althoff, MHA, BSDH, CPP-T PRP, FADHA

Dawn Ann Dean, RDH, MSDH, CTTS, FADHA

Finance Committee

Becky Smith, CRDH, EdD, FADHA , Chair 

Erin Haley-Hitz RDH, MS, FADHA 

Chante Miller, CRDH, MBA 

Lancette VanGuilder, BS, RDH, PHEDH, EAS, FADHA * 

Renee Spencer, RDH, FADHA 

Carissa Regnerus, RDH, MA, FADHA 

Cara Reck, BS, RDH, LAP, FADHA 

*non-voting member

ADHA Board Governance Manual Committee

Lancette VanGuilder, BS, RDH, PHEDH, EAS, FADHA, Chair

Carolynn B. Wahl, BSDH, PHDHP

Claire Vann, RDH, BSDH, MS, FADHA

Christina Emmert, RDH, PRP, FADHA

Joanna Allaire, RDH, BSDH, MDH

Committee on Minutes Review

Pamela Larrabee, RDH, BAS, MA, Chair

Carmen Negrón-Dupee, BS, RDH,

Jerelyn Smith, RDH

Joanna Allaire, RDH, BSDH, MDH

Leadership Development Committee

Kelly Tanner, PhD, RDH – Chair 

Barb Reiprich, RDH, PHDHP

LeeAnn Winkler,  RDH, BSDH 

Crystal Spring,  RDH 

Barbi Lynch, RDH, BSDH 

Carolynn B. Wahl, BSDH, PHDHP, FADHA Board Advisor

Committee on Policy & Bylaws

Emilie Ellis, RDH, BSDH – Chair  

Carolyn D. Roberton, BSDH, RDH – Vice Chair 

Dr. Lisa LaSpinaRDH

Laura Vanderwerf,  RDH 

Beryl Sue Kassoff-Correia, CRDH, BS 

Valoree Althoff, MHA, BSDH, PRP, CPP-T Speaker of the House 

Carissa Regnerus, RDH, MA, FADHABoard Advisor

Committee on National Boards

Tami J. Grzesikowski, RDH, MEd  – Chair 

Han Na Jang, RDH, MSDH 

Harold Henson, RDH, PhD, FADHA 

Christy J. Smith, RDH, BSDH, MAL 

Toroda Stanley, RDH, BSStudent Member 

Awards Committee

Tia Meyer, RDHChair 

Gina Sharps, MPH, RDH – Vice Chair 

Daiphin Bober, RDH, BS 

Cynthia Vigil, RDH, BS 

Jane Crocker, RDH, FADHA 

Claire Vann, RDH, BSDH, MS – Board Advisor